0969.089.996/0942.199.966 femifortil@gmail.com
Thuốc Menopause One

Thuốc Menopause One

Thời kỳ tiền mãn kinh – mãn kinh phụ nữ xảy ra ở độ tuổi 40-50. Giai đoạn tiền mãn kinh là giai đoạn chuyển đổi giữa thời kỳ sinh sản và thời kỳ mãn kinh, kéo dài nhiều năm trước khi mãn kinh và được chấm dứt sau 12 tháng khi phụ nữ có kinh nguyệt lần cuối cùng....