0969.089.996/0942.199.966 femifortil@gmail.com
THUỐC MENSTERONA

THUỐC MENSTERONA

TINH TRÙNG YẾU NGUYÊN NHÂN HÀNG ĐẦU GÂY VÔ SINH Ở NAM GIỚI Tinh trùng yếu là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra vô sinh ở nam giới. Tinh trùng được xem là yếu khi tỷ lệ bị chết hoặc di chuyển không vượt quá 25%. Số lượng tinh trùng được coi là bình thường nếu...