0969.089.996/0942.199.966 femifortil@gmail.com
Thuốc Menopause One

Thuốc Menopause One

Thuốc Menopause One – Lựa chọn hàng đầu cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh Thời kỳ tiền mãn kinh – mãn kinh phụ nữ xảy ra ở độ tuổi 40-50. Giai đoạn tiền mãn kinh là giai đoạn chuyển đổi giữa thời kỳ sinh sản và thời kỳ mãn kinh, kéo dài nhiều năm trước...