Điều khoản dịch vụ

Hướng dẫn sử dụng web

Kiểm tra thường xuyên để cập nhật thay đổi.
Người dùng phải đủ 18 tuổi hoặc dưới sự giám sát của cha mẹ.
Cấp giấy phép sử dụng để mua sắm trên web theo điều khoản đã đề ra.
Nghiêm cấm sử dụng web với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chấp nhận bằng văn bản.

Chấp nhận đơn hàng và giá cả

Có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng với bất kỳ lý do nào.
Cam kết cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho người tiêu dùng.

Thương hiệu và bản quyền

Mọi quyền sở hữu trí tuệ và nội dung của trang web đều là tài sản của chúng tôi, được bảo vệ bởi luật bản quyền.

Quyền pháp lý

Điều kiện và điều khoản được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam, và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào.

Quy định về bảo mật

Coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin và thanh toán của khách hàng.
Thay đổi, hủy bỏ giao dịch tại website
Khách hàng có quyền chấm dứt giao dịch thông qua thông báo hoặc trả lại hàng hóa chưa sử dụng.